Genealogie familie Smit-Kamp

 switch to mobile display 

Histories

» Show All     1 2 3 4 Next»     » Slide Show

Duursma, Akke Siegers

Verhuizing Akke Siegers Duursma

Ik heb mij altijd afgevraagd, waarom de familie de Roo verhuisde van Bakkeveen naar het Westerwolde. Onderstaand verhaal onthuld misschien iets.

In de notulen van de Classis Heerenveen GKN d.d. 13 juli 1869 staat vermeld:

Art 15. De afgevaardigden van Donkerbroek en Haulerwijk brengen ter tafel eene attestatie, afgegeven door die kerkeraad aan de gemeente te Stadskanaal, van het lidmate Akke Duursma met deze beschuldiging: dat zij zich schuldig gemaakt heeft aan opligterij en stil van daar is verdwenen.
In verband hiermede wordt er een brief van Ds. Hulst te Stadskanaal gelezen, gerigt aan den kerkeraad te Donkerbroek, op welke ten spoedigste inlichting wordt verwacht.
De afgevaardigden van Donkerbroek verklaren, dat hieromtrent door den kerkeraad aan Br. Veenboer is opgedragen om dien brief te beantwoorden.
Tevens wordt door hen aangenomen en beloofd dat zij - te huis gekomen zijnde - daarnaar vernemen zullen en indien er nog niet aan mogt voldaan zijn er dan ten spoedigsten aan te voldoen.

[bron: Vergadering Classis Heerenveen GKN 13 juli 1869]

Linked toAkke Siegers DUURSMA

» Show All     1 2 3 4 Next»     » Slide Show