Genealogie familie Smit-Kamp

 switch to mobile display 

Histories

» Show All     «Prev 1 2 3 4     » Slide Show

Veentjer, Berend Jans

Militaire dienst - Berend Jans Veentjer

De dienstplichtige militairen werden meestal ingedeeld bij het regiment dat gelegerd was in de provincie waar de soldaat geboren was.
8e regiment infanterie = Friesland, Groningen, Drenthe
Berend Jans Veentjer, zijn stamboeknummer was 20558 van de 8e regiment infanterie, lichting 1e of 2e kwartaal 1831.
Op den 14 maart 1831 ingedeeld als militien voor den tijd van vijf jaren zijnde plaatsvervanger voor ???????? Hendrik Jans, wonende te Noordbroek van de lichting van 1831. Uit de provincie Groningen kanton N.10 Gemeente Noordbroek onder N.10.

fuselier 15 maart 1831

24 maart 1831 overgegaan bij het 6e bataljon artillerie (onleesbaar)

aangezigt rond
voorhoofd idem
oogen zwart
neus zwaar
mond ordinair
kin spits
haar blond
wenkbraauwen idem
merkbare teekenen geene

Berend Jans Veentjer was de plaatsvervanger van Hendrik Jans ????????, dat betekent dat hij een flink geldbedrag van hem heeft gekregen om zijn plaats in te nemen.
Als het goed is, moet daar een notariële akte van zijn.

Vraag 1 is: Waarom heeft Berend vrijwillig dienst genomen?
Vraag 2 is: Wat is er gebeurd tijdens de loting in 1824? Is Berend uitgeloot? Of heeft hij toen ook gediend?

Het geld dat hij gekregen heeft, moet minstens een jaarsalaris zijn geweest, want een goede ambachtsman verdiende aan het eind van de negentiende eeuw tien gulden per week.
In diezelfde tijd kostte een plaatsvervanger 800 gulden, in het midden van de negentiende eeuw 500 tot 600 gulden.

In Ons Erfgoed (Prometheus) nr. 2 maart-april 2003 staat over fuselier het volgende:
De infanterie kende fuseliers die uitgerust waren met een vuurwapen (fusille). Deze vuurwapens waren voorladers, het kruit moest in de loop
worden gebracht waarna de kogel werd ingebracht. Op de vuurpan werd licht ontvlambaar kruit gebracht. Na het overhalen van de haan ontstond een vonk
die het kruit tot ontbranding bracht en het geweer deed afgaan. Een goed fuselier kon hooguit twee schoten per minuut halen. Het openen van de
kruitzakjes moest met de tanden geschieden, vandaar dat bij de keuring op de kwaliteit van de tanden werd gelet. Het is dus duidelijk dat vuurwapens
uitsluitend bij gunstig weer konden worden gebruikt en dat de mogelijkheden derhalve beperkt waren. Naast het vuurwapen had de fuselier ook een sabel
voor het man-tegen-man-gevecht tijdens het handgemeen, later werd de bajonet gangbaar. Dit was een steekwapen geplaatst op het vuurwapen, dat voor het
eerst bij een slag bij Bayonnen (Frankrijk) werd gebruikt (vandaar de naam).

Linked toBerend Jans VEENTJER

» Show All     «Prev 1 2 3 4     » Slide Show